Artur Pyszczuk's blog...

"Infekcja lub czynnik środowiskowy. Pasożyt, wirus, bakteria, grzyb, toksyna środek chemiczny lub porno w internecie. Ja sprawdzę internet. Wy resztę."
Gregory House @ House, M.D., s03e05
/home/linux/commands/groups/

groups - Wyświetlanie nazw grup do których należy użytkownik

W celu sprawdzenia do jakich grup należy nasze konto, lub konto innego użytkownika komputera, możemy posłużyć się poleceniem groups, dzięki któremu w szybki sposób dowiemy się kto z jakimi grupami jest powiązany.

$ groups [USER]

Na rys. 1, pokazano przykładowy sposób użycia tego polecenia.

Polecenie groups
Rys. 1. Polecenie groupsWiecej informacji na temat programu groups znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man groups

Wiecej informacji na temat programu groups znajdziesz również w programie info.
Wpisujac w konsoli info coreutils 'groups invocation'

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |