Artur Pyszczuk's blog...

"Stable as Mount Everest, but don't play games at my house!" - Linux
Unknown
/home/linux/commands/cd/

cd - Zmiana katalogu

W konsoli, aby zmienić katalog, trzeba użyć polecenia cd. Pod tym adresem podałem główną strukturę katalogów w Linuksie. Tak więc załóżmy, że chcemy wejść do katalogu /media. W konsoli w takim razie musimy wpisać:

$ cd /media

Sytuację tę przedstawia rysunek 1.

Polecenie cd
Rys 1. Polecenie cd - Przejście do /media.


W tym miejscu podałem opis poszczególnych części terminala, tak więc tutaj nie będę o tym pisał.

Aby wejść do jakiegoś katalogu, możemy podać bezpośrednią ściężkę dostępu do katalogu, albo pośrednią (liczoną od miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy). Dajmy na to przykład. Chcemy wejść do katalogu test, który znajduje się na pulpicie. Więc w konsoli wpisujemy (rys. 2 i rys. 3):

$ cd /home/gruby/Desktop/test

Lub postać równoważną:

$ cd ~/Desktop/test

Polecenie cd
Rys 2. Polecenie cd - Przejście do /home/gruby/Desktop/test.


Polecenie cd
Rys 3. Polecenie cd - Przejście do ~/Desktop/test.


Obie wyżej pokazane postaci są metodami bezpośrednimi, ponieważ podajemy bezpośrednią ściężkę do katalogu test (licząc od katalogu głównego). Znak tylda (~) oznacza /home/gruby. Czyli katalog domowy użytkownika gruby. Jeśli jesteśmy w katalogu domowym, to możemy dostać się do katalogu test inaczej. W konsoli wpisując (rys. 4):

$ cd Desktop/test

Polecenie cd
Rys 4. Polecenie cd - Przejście do Desktop/test.


Jest to metoda pośrednia, ponieważ podajemy nazwę katalogu (Desktop), który znajduje się w bieżącym katalogu (katalog Desktop (ewentualnie Pulpit) znajduje się w katalogu domowym). Przejście do katalogu nadrzędnego odbywa się poprzez dwie kropki (..). W konsoli wpisujemy (rys. 5):

$ cd ..

Polecenie cd
Rys 5. Polecenie cd - Przejście do katalogu nadrzędnego


Innym ważnym operatorem jest minus (-). Wpisując w konsoli:

$ cd -

Przechodzimy do katalogu, w którym byliśmy ostatnio. Czyli jeśli z katalogu /home/gruby przenieśliśmy się do katalogu /home/gruby/Desktop/test. To po wpisaniu powyższego polecenia przejdziemy spowrotem do katalogu /home/gruby (rys. 6). Dzieje się tak dlatego, że w momencie, gdy zmieniamy katalog, obecna ścieżka (przed zmianą) zostaje przypisana do zmiennej środowiskowej OLDPWD. Operator minus, jest odwołaniem do zmiennej OLDPWD. A więc do poprzedniego katalogu, można dostać się również przez wpisanie:

$ cd $OLDPWD

Różnica polega na tym, że użycie zmiennej środowiskowej w poleceniu cd, nie wyświetla w nowej linii ścieżki dostępu, do której nas przeniosło.

Polecenie cd
Rys 6. Polecenie cd - Przejście do poprzedniego katalogu


Polecenie to jest o tyle wygodne, że jeśli ścieżka do katalogu jest bardzo długa (a zdarza się tak), to nie trzeba wpisywać jej na nowo, wystarczy wpisać jedno z powyższych poleceń i spowrotem jesteśmy tam, gdzie byliśmy.
Ps. Ukośnik (/) na końcu polecenie nie ogrywa większej roli, można wpisać tak jak na rysunku 2 - z ukośnikiem, lub tak jak na rysunku 3 - bez ukośnika.

O jeszcze jednej ważnej rzeczy należy wspomnieć, a mianowicie przechodzenie do katalogu, którego nazwa składa się ze spacji. Istnieją przynajmniej dwa sposoby na poradzenie sobie z tym. Pierwszy z nich polega na ujęciu w cudzysłów nazwy zawierającej spację. Drugi sposób polega na tym, że przed każdą spacją stawiamy backslasha (\). Oba te przykłady pokazane zostały na poniższym rysynku.

Polecenie cd
Rys 7. Polecenie cd - Przejście do katalogu zawierającego spację

Przy wpisywaniu dość długich nazw (zresztą nie tylko) warto by się zastanowić nad użyciem tabulacji, sposób działania został opisany podczas opisu używanie terminala.

Zobacz także:

Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |